Przedmiot działalności Spółki 


Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym przedmiotem działalności Spółki jest:

 

 1. Pobór i uzdatnianie i dostarczanie wody

 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 3. Odprowadzanie odpadów innych niż niebezpieczne

 4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych

 5. Obróbka i usuwanie odpadów innych

 6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 7. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 8. Przygotowanie terenu pod budowę

 9. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich

 10. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 11. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 12. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

 13. Sprzedaż detaliczna dobrych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 14. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 15. Transport drogowy towarów

 16. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo

 17. Pozostałe badania i analizy techniczne

 18. Wytwarzanie energii elektrycznej

 19. Handel energią elektryczną

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-01 10:34:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Michał Witenberg
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-02 08:10:18
 • Liczba odsłon: 544
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 191046]

przewiń do góry