OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO


OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
poszukuje kandydatów na stanowisko:

- specjalista do spraw bhp i ppoż. w wymiarze 3/4 etatu
- specjalista ds. obrony cywilnej w wymiarze 1/4 etatu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Kandydat na stanowisko specjalista do spraw bhp i ppoż. powinien posiadać zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe wymagania:
" znajomość przepisów prawa pracy,
" znajomość przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie ppoż.,
" uprawnienia do prowadzenia spraw z zakresu bhp i ppoż.


Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalista ds. bhp i ppoż.:
1. Prowadzenie spraw dotyczących szkoleń pracowników w zakresie bhp i ppoż.,
2. Prowadzenie spraw dotyczących wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy, zaopatrywanie obiektów i pomieszczeń biurowych w instrukcje dotyczące bhp,
3. Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
4. Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
5. Doradztwo w zakresie przepisów i zasad bhp, organizacji i metod pracy, gdzie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru właściwych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalista ds. obrony cywilnej:
1. Organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej (podstawowe i specjalistyczne),
2. Opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej przedsiębiorstwa,
3. Realizacja przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej wg zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej,
4. Wykonywanie zadań wg zasad ustalonych przez MIOC,
5. Współpraca z WKU w zakresie nadawania przydziałów do zakładowych formacji obrony cywilnej,
6. Utrzymywanie w stałej aktualności wszystkich dokumentów związanych z obronnością,
7. Prowadzenie gospodarki zasobami magazynowymi sprzętu OC: prowadzenie magazynu sprzętu OC i jego zaopatrzenie, okresowa konserwacja posiadanego sprzętu obrony cywilnej, odpowiedzialność materialna za gospodarkę magazynową.


Wymagane dokumenty:
- CV
- dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie
- dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w służbie bhp
- kopie świadectw pracy,
- dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia


Termin składania dokumentów: 17.10.2011r. do godz. 9.00.

Miejsce składania dokumentów: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kurpiowska 21 (sekretariat)

Rozmowa z kandydatami odbędzie się 17.10.2011r. o godz. 9.30.

Dodatkowe informacje: Dział Spraw Pracowniczych - 29/769-47-54

http://opwik.pl/aktualnosci/bhp.jpg
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Witenberg
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-07 09:16:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Michał Witenberg
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-07 09:16:27
  • Liczba odsłon: 646
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 191041]

przewiń do góry