OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO


OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
poszukuje kandydatów na stanowisko:

AUTOMATYK-ELEKTRYK


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie wyższe lub średnie (automatyk, elektronik, energoelektronik )
- wiedza z zakresu automatyki, mechaniki, pneumatyki i procesów produkcyjnych,
- ogólna znajomość budowy urządzeń w układach automatyki: czujników obiektowych, sterowników PLC, paneli operatorskich
- ogólna znajomość przyrządów pomiarowych fizykochemicznych: pomiary pH, Redox; amoniak , fosfor, mętność, Temperatura, ciśnienie, tlen rozpuszczony)
- znajomość obsługi i programowania sterowników Simatic (do wersji 400)
- znajomość elektronicznych układów zabezpieczeń silników,
- czytanie schematów elektrycznych
- czytanie planów elektrycznych i umiejętność wprowadzania zmian.
- obsługa komputera

Ogólny zakres wykonywanych zadań:
- utrzymanie w pełnej sprawności maszyn i urządzeń technologicznych poprzez realizację planów prewencyjnych, bieżąca kontrola procesów i konserwacja urządzeń w obiektach stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz na przepompowniach ścieków,
- usuwanie awarii aparatury kontrolno-pomiarowej, oraz instalacji energetycznych w obiektach jw..

Dodatkowym atutem będzie:
Świadectwo kwalifikacyjne "E" Gr 1 do 15 kV:
1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym do 15 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt1,2,3,4,7,9,

Wymagane dokumenty:
- CV (dopuszcza się możliwość przesłania mailem na adres sekretariat@opwik.pl)

Nw dokumenty należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną:
- dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie
- dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy
- kopie świadectw pracy,
- dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia,

Termin składania dokumentów: 27.07.2012r. do godz. 15.00.

Miejsce składania dokumentów: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kurpiowska 21 (sekretariat)

Rozmowa z kandydatami po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowe informacje: Dział Spraw Pracowniczych - 29/769-47-54


Ogłoszenie: http://opwik.pl/aktualnosci/automatyk.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Witenberg
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-20 07:32:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Michał Witenberg
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-20 07:32:07
  • Liczba odsłon: 149
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 191043]

przewiń do góry